เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น ณ ห้องประชุม Think big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA

ดร.มนต์ชัย   หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ