(14 พ.ย. 2566)  คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็น Keynote Speaker, Section : The Value New Technologies for the Nexus หัวข้อ “Technology and vision integrated into Telco” ในงานการประชุมสุดยอด The ZTE 5G Summit & User Congress 2023 ภายใต้ธีม “Embrace the Digital Nexus”  โดยการจัดงานเป็นการรวมตัวขององค์กรกำกับดูแลด้านโทรคมนาคม องค์กรอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการ พันธมิตร และนักวิเคราะห์ระดับโลก เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G  รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ง ZTE ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม โรงแรม Four Seasons at Chao Phraya River กรุงเทพฯ