ดร.มนต์ชัย   หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ