สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ 2559 – กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมรับฟังชี้แจงสาระสำคัญและรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TCT จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ

งานครบรอบ 25 ปี TCT (ช่วงเช้า)  เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ ห้อง Platinum โรงแรม Grand Mercure Fortune