สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค) โดย นายสืบศักดิ์. สืบภักดี รองเลขาธิการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และเสริมสร้างจินตนาการต่อยอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้านเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 6-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)