สมาคมโทรมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)  กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.  และมีงานเลี้ยงสังสรรและมอบถ้วยรางวัล  ตั้งแต่เวลา 17.00-20.30 น.   ณ สนามกอล์ฟ กรีน วัลเลย์ คันทรีคลับ บางพลี  สมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ดร.มนต์ชัย หนูสง ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

TCT จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 (พ.ศ.2560-2562)

ดร.มนต์ชัย  หนูสง  นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  แถลงทิศทางการดำเนินงาน เน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวง
โทรคมนาคม  พร้อมช่วยสนับสนุนประเทศ  สังคม โดยกล่าวในงานวันพฤหัสบดีที่  21 กันยายน  2560   ณ  อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี  ในงาน Digital Thailand Big Bang
2017