(21 พ.ค. 67)  คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้แก่ สถิติจำนวนผู้ใช้บริการที่ต้องถูกระงับ และถูกระงับการให้บริการแล้วของกลุ่มที่ถือครองเลขหมายตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปและกลุ่มที่ถือครอง 6 ถึง 100 เลขหมาย


             รวมถึงพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการโทรศัพท์และ SMS หลอกลวงของมิจฉาชีพ ประเด็นการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบัญชี Mobile Banking  ความคืบหน้าการจัดทำระบบการลงทะเบียน และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม Sender name  ณ ห้องประชุม สำนักงาน กสทช. ถ. พหลโยธิน ซอย 8 กรุงเทพฯ