เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)   จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ คุณพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมด้านสาธารณกุศล    ณ สนาม Flora Ville. Golf & Country Club  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี