สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) จัดกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561. ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดร.พิเชฐ   ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการกระชับและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและบุคคลในวงการโทรคมนาคม ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมรวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศล. เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สนาม Flora Ville. Golf&Country Club อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
20181025144249 1
 
20181025144117
 
 
 
 
 
20181025144415
 
 20181025144833
 
20181025144310
 
 20181025144344
 
20181025144605
 
20181025144541
 
20181025144432
 
20181025144646
 
20181025144710
 
20181025144816
 
20181025144850