เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดประชุมคณะทำงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  เพื่อหารือการขับเคลื่อนให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในภาคโทรคมนาคม   ณ อาคารจามจุรีสแควร์ ห้องประชุม บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น