เมื่อวันที่ 26 เมษายน 61 เวลา 17.00 น สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่ 13 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุมพลังแผ่นดิน (3401) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษากำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและ กสทช.

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา  14.30 น  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย รศ.ดร. พิสิฐ บุญศรีเรือง ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาและกำกับ OTT (Over-the-top) ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/ 2561 ขึ้น

สืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2561