สทค. แสดงความยินดีต่อปลัดกระทรวงดีอี พร้อมหารือแนวทางสนับสนุนแผนอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง


สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี สมาคมฯ

สรุปข้อหารือ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมงานสัมมนา E-agriculture Solutions Forum 2016