(26 พ.ย. 62)   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดยคุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ Government Relations Expert และคุณณัฐกาญจน์ ช่วงหาราช Business Relations Specialist บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นผู้แทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับจัดการเรียนการสอนใน  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำกลางระยอง จำนวน 21 เครื่อง และเรือนจำจันทบุรี จำนวน 5 เครื่อง โดยมี นายนัสที ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง  และ คุณกิตติพงษ์   ละชั่ว  รองผู้บัญชาการเรือนจำกลางระยอง เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว นับเป็นครั้งที่ 9 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทค.กับ กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพที่สุจริตได้ภายหลังพ้นโทษ