ขอเชิญ สมาชิกสามัญ  สมาชิกนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่  28 สิงหาคม 2563   ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ