(9 กุมภาพันธ์ 2567)  คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบคุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด  และผู้แทน                   คณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสอวยพรบริษัท หัวเว่ยฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ห้องประชุม ชั้น 34 บริษัท หัวเว่ยฯ