สภาวิศวกรขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง นโยบาย แผน และกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการและกลไกการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย กับบทบาทของงานวิศวกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ลาดพร้าว 54) โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตาม link  https://coe.or.th/training_seminar/seminar-27-06-2567/