สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ Line@ ของสมาคมฯ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

กดติดตาม Line@ สมาคมฯ >> http://line.me/ti/p/%40ukh7939a
 
 
 

 
ตามมติที่ประชุมเรื่อง  รับรองรายงานประชุม เมื่อวันที่  26 เมษายน 2561  ทาง สทค. จึงขอเวียนส่งรายละเอียดเรื่องประกาศรับสมัครและคัดเลือก ผอ.สท.  โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่องในการจ้างคุณสมบัติทั่วไปเฉพาะ  กำหนดการรับสมัคร สถานที่ /วัน   วิธีการคัดเลือกและประกาศผล  พร้อมแบบฟอร์มใบสมัคร

 
 
 
The matter  curious cat   เผยแพร่ 22/03/2561
 
don t 1
don t 2
don t3
don t 4
don t 5
don t 6
 

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดสัมมนาครั้งที่ 1

วันที่ 27 มีนาคม 61 เวลา 09.00-12.00 น ณ ห้อง open forum ชั้น 21 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

0001 5

0001 4