เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 21 ชุด ให้แก่ กรมราชทัณฑ์ โดยมี คุณจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นผู้รับมอบ และคุณวริศรา ศิริสุทธิเดชา