เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณโชคดี ธรรมสโรช กรรมการบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทาง ไปส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยมี คุณกิตติพัฒน์ เตชะพหุล รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบให้แก่ เรือนจำกลางสุราษฏร์ธานี เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำจังหวัดตรัง และคุณนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ประธานเขต 9 เป็นผู้รับมอบให้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา