เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ต้องขัง ขึ้น ระหว่าง ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยมี ดร. อนันต์ วรธิติพงศ์    นายกกิตติมศักดิ์ สทค. และดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท    ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

 

การประชุมคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพโทรคมนาคมICTและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2561  (9 พย. 61) โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาหารือในหัวข้อ การจัดหลักสูตรอบรมให้กับบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การสร้างความร่วมมือระหว่าง สทค. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อขยายโอกาสให้กับสมาชิกของสมาคมและบุคคลที่สนใจทั่วไปในการทำงานกับOperatorและหน่วยงานในอุตสาหกรรม การสร้างหลักสูตรร่วมกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับ        อาชีวศึกษาของไทย   ณ ห้องประชุม บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

1541754126974 2