“5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities”

พรุ่งนี้ 1 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามการสัมมนาผ่าน Facebook Live ได้ตลอดงาน โดยกดติดตาม Facebook Page ของสมาคมฯ ไว้ล่วงหน้าที่ >> https://www.facebook.com/tct.or.th/ และรอรับ Live Notification ได้จากทุกช่วงการสัมมนา

วันที่  31 มกราคม 2561  (TTA) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น  เยี่ยมชมสมาคมโทรคมนาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (TCT)    ณ อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์   ถ.รัชดาภิเษก

ซึ่งมีกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ

โดยในการหารือ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมฯ ได้เสนอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ต่อการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้สมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่หลากหลาย สามารถมีส่วนสนับสนุนข้อมูลจากมุมผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันสู่ความสำเร็จได้ อีกทั้งสมาคมฯ ยังมีแผนพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ในการทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงฯ ในประเด็นที่ได้รับการขอความเห็นได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอเชิญ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2018 : “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities" ซึ่งสมาคมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 2561 นี้ ณ รร.ดุสิตธานี

---
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล - กรรมการและรองเลขาธิการด้านกิจกรรมพิเศษ และประชาสัมพันธ์
2. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร - เลขานุการรัฐมนตรี
3. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ดร.มนต์ชัย หนูสง - นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร - อุปนายก
6. คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี - กรรมการและรองเลขาธิการด้านวิชาการดิจิทัล

 

 

 

tcttta head1 800

 

IMG 5346

IMG 5437

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ "TCT/TTA JOINT SEMINAR 2018" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ TCT และ TTA ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับปี 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2018 ในหัวข้อ

“5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 2561 ณ รร.ดุสิตธานี ทั้งนี้ท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ on-line ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

---

กำหนดการสัมมนา (1 ก.พ. 61) >> goo.gl/AEHe6V

ลงทะเบียนร่วมสัมมนา (1 ก.พ. 61) >> goo.gl/63CJyQ

---

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังกำหนดจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop ภายใต้หัวข้อเดียวกัน ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม DOC อาคาร 1 ชั้น 7 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนร่วมสัมมนา (2 ก.พ. 61) >> goo.gl/forms/oGujFHJSEMsxuMBg2