(8 ธันวาคม 2566) คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่  ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่   และเพื่อแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2566 - 2567 และโดยที่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมายทดลองให้บริการ single last mile  ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นที่เรียบร้อย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่