(7 กุมภาพันธ์ 2567) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ชุดขยายผลจับกุมการฉ้อโกง หลอกลวง และการพนันออนไลน์) ครั้งที่ 3 /2567 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรุกก่อนเกิดเหตุในการกำหนดมาตรการในการป้องกันเชิงรุกกรณีผู้ใช้โทรศัพท์ และส่ง SMS เพื่อหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และมีความต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี หลักสี่ กรุงเทพฯ