เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านต่างๆ ที่สมาคมได้แต่งตั้งขึ้น ได้แก่คณะทำงานกำหนดแนวทางการบริการพร้อมเพย์ และคณะทำงานส่งเสริมวัตกรรมล้ำสมัย ณ ห้องประชุมชั้น 31 อาคารเอไอเอ ที่ทำการสมาคมฯ 

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ โดยคุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้แทนจากผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อหารือข้อสรุปปัญหา และวางแนวทางแก้ไข สายสื่อสารไฟไหม้ รกรุงรัง ทำให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม MEAOC ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) ถ. เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น ณ ห้องประชุม Think big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA

ดร.มนต์ชัย   หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย รองเลขาธิการ สพฉ. เป็นตัวแทนในการรับมอบ