เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 61 เวลา 15.00-17.00 น ณ ห้องประชุมพลังแผ่นดิน (3401) บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น อาคารจามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษากำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและ กสทช.