เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ประธานคณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐและกสทช. ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม Academy 2 ชั้น 33 บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น อาคารจามจุรีสแควร์ เพื่อติดตาม และหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ดังนี้