เมื่อวันที่ 27 มีนาคม    ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ เลขาธิการ และ คุณวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหาร สทค.  ร่วมเป็นวิทยากรในงาน Telecom World 2019 at Centara   Grand&Bangkok Convention Centre @Centralworld