สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสครบรอบ 26 ปี สมาคมฯ

สรุปข้อหารือ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ร่วมงานสัมมนา E-agriculture Solutions Forum 2016

เมื่อเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสมาคมโทรคมนาคมฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมโทรคมนาคมฯ ได้ร่วมกับ 3 สำนักงาน ได้แก่