(23 พ.ย. 66) คณะกรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) นำโดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิรชัย  เบญจรงคกุล  อุปนายกสมาคมฯ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การต้อนรับ ในโอกาสที่ สทค. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค. ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตาม และพิจารณาการดำเนินงานต่างๆ ณ อาคารเบญจจินดา ห้องประชุม ชั้น 20 B ถนนกำแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ