สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมโทรคมนาคมฯ) และ สมาคมธนาคารไทย เดินหน้าหนุนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธนาคารพาณิชย์ทําความตกลงรวมกันในการยกระดับความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มต้นที่โครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อผลักดันการทําธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

 

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมี ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และนายไกรสร พรสุธี นายกกิตติมศักดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก

“Public and Private Sector Collaboration for Digital Infrastructure”
Thursday, January 19, 2017 Ballroom, Anantara Siam Bangkok Hotel, Thailand

 CHO 0690