ตามที่ สทค.ได้ลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย สทค. เป็นองค์กร 1 ใน 436 องค์กรที่มีสิทธิ์ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่าน ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 นั้น