ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของศูนย์ TTC-CERT

ปิดรับสมัครวันที่  14 มิถุนายน  2563