ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ขอให้ สทค.ช่วยเชิญชวนภายในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์

สมาคมโทรคมนาคมฯ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ของ นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย 

รอยยิ้มแห่งสยาม สู่รอยยิ้มของพสกนิกร ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นี้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดวันย้ายที่ทำการ เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร โดยมีข้อมูลการเปลียนแปลงที่อยู่เป็น ห้อง 3101-3104 ชั้น 31 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง