(19 กันยายน 2565) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายราชันย์  เพ็ญศิริ  กรรมการบริหารและประธานคณะทำงาน Infra Sharing และคณะ เข้าพบนายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาด เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลกำหนดนโยบาย โครงสร้างสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ