เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 - นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานใน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน" ระหว่าง 5 หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ กรรมการและเลขาธิการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนสายโทรคมนาคมจากระบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน ในเส้นทางถนนพหลโยธินและพญาไท ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง และปรับสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ 


18 พฤศจิกายน 2559 – นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมชมนิทรรศการที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดแสดงในงาน ITU Telecom World 2016