(18 สิงหาคม 2565)  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชานุสาวรีย์ (สทค.) โดย นางพัณณ์ภัสร์  วัลลิกุล ผู้อำนวยการสมาคม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ไทยและประเทศชาติ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม