สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)ร่วมกับ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น (TTA) กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ"TCT/TTA JOINT SEMINAR 2018"ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ TCT และ TTA ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจทั่วไป

สมาคมโทรมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)  ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีม ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น  เมื่อวันจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.  และมีงานเลี้ยงสังสรรและมอบถ้วยรางวัล ตั้งแต่เวลา 17.00-20.30 น. ณ สนามกอล์ฟ กรีน วัลเลย์ คันทรีคลับ บางพลี  สมุทรปราการ