(15 กันยายน 2566)  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระวโรกาสให้ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) นำโดย คุณวิเชาวน์  รักษ์พงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคม พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการบริหาร เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพร  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง สทค. 33 ปี วันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ตำหนักอรุณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ในการนี้ สทค. ได้ถวายปัจจัยสมทบทุนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (สถานปฎิบัติธรรม) เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย