(26 ตุลาคม 2565) คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ (TCT) เข้าร่วมการเสวนา “Asia-Pacific Ministerial Roundtable on Digital Infrastructure” หัวข้อ “Building Digital Telecom Infrastructure to Promote National Digital Economies”  โดยการเสวนา คุณวิเชาวน์ฯ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นเรื่อง “Building an Inclusive Digital Nation” ร่วมกับ Chairman of Telecom Regulatory จาก Bangladesh และ Cambodia, Head of Business Development - AIS และPresident of Asia Pacific Region – Huawei

ซึ่งจัดขึ้นในงาน Global Mobile Broadband Forum 2022 ครั้งที่ 13 โดย หัวเว่ย ร่วมกับ     สมาคมจีเอสเอ็ม (GSMA) และ Global TD-LTE Initiative (GTI) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ