(5 มกราคม 2567) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคสมทบทุน “มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TAEJAI๐๐๒) เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์” จำนวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) NT โดยมี คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร เอ็นที เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถงรับรอง ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

 1704448448162