(11 มกราคม 2567) คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ชุดขยายผลจับกุมการฉ้อโกง หลอกลวง และการพนันออนไลน์) ครั้งที่ 1 /2567 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินงานของคณะทำงานในการปฎิบัติการเชิงรุกก่อนเกิดเหตุฯ และคณะทำงานด้านเทคนิคในการป้องกันและปราบปรามฯ ประเด็นแนวทางป้องกันและปราบปรามทางเทคโนโลยีจากปัญหาการกระทำความผิดจากแรงงานต่างด้าวที่เข้าไทยและแรงงานไทยผิดกฎหมายที่ข้ามไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสามารถบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียบร้อย และมีความต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 1704969146965

1704969147110

1704969147267