(29 มกราคม 2563)    สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายมนต์ชัย  หนูสง   นายกสมาคม ,นายสืบศักดิ์   สืบภักดี   กรรมการบริหาร,รองเลขาธิการ และประธานคณะทำงานพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล