เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 13 ในฐานะประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานผู้ประกอบการโทรคมนาคม จำนวน 10 หน่วยงาน ได้เข้าพบ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และประกาศ กฟภ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสาย พ.ศ.2558 โดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงที่จะตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนและมาตรฐานการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้บ้านเมืองมีความสวยงาม ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน