(4 เมษายน 2567) คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infra-Sharing) และส่งเสริมสิทธิแห่งทาง คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล กรรมการและประชาสัมพันธ์ และคุณสมบัติ เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย สมาชิกผู้ประกอบการโทรคมนาคม ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กสทช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรื้อถอนสายสื่อสาร ถนนอโศกมนตรี ตั้งแต่ แยกถนนเพชรบุรี ถึง แยกถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยเส้นทางดังกล่าวได้ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารของ กสทช. กฟน. ตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัย และเกิดทัศนียภาพที่ดี รวมถึงลดอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน              
            ทั้งนี้ ปี 2567 จะมีแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 29 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 61 กิโลเมตร และแผนจัดระเบียบสายสื่อสารแบบอากาศ บนเสาไฟฟ้า กฟน. จำนวนมากกว่า 70 เส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 570 กิโลเมตร 

 1712225756173

1712225756696

1712225756846 1

1712225757080