18 พฤศจิกายน 2559 – นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมชมนิทรรศการที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดแสดงในงาน ITU Telecom World 2016