สรุปข้อหารือ เรื่อง การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมธนาคารไทย

เมื่อเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 59 ที่ผ่านมา คุณศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสมาคมโทรคมนาคมฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมโทรคมนาคมฯ ได้ร่วมกับ 3 สำนักงาน ได้แก่

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 59 นายจำรัส   ตันตรีสุคนธ์   ผู้อำนวยการ  เป็นผู้แทนสมาคม  พร้อมเจ้าหน้าที่   วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรม ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"   ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี