ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) แถลงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก องค์กร และบุคคลในแวดวงโทรคมนาคม พร้อมช่วยนำเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและสังคม

โดยการแถลงทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ ดังกล่าวมีขึ้นในงาน "Digital Thailand Big Bang 2017" ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันก่อตั้งครบรอบสมาคม ครบรอบ 27 ปี (วันที่ 14 กันยายน)

ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ มีการถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม เป็นประธานในพิธี และกรรมารบริหารสมาคม ร่วมในงานพิธีดังกล่าว

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน ร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่างๆ ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ดร.มนต์ชัย หนูสง ในฐานะผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

พิธีเปิดงาน “มหานครไร้สาย ถอนเสาไฟให้เมืองสวย Smart Metro” ณ สวนจตุจักร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์