สำนักงาน กสทช. จัดทำเอกสาร  "ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ประจำปี 2561 และประมาณการปี 2562"