สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “Thailand 5G Summit 2022 “The Real 5G Leader of the Region” ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 กรุงเทพฯ

  สทค.โดย นายสืบศักดิ์  สืบภักดี กรรมการบริหาร และเลขาธิการสมาคม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรใน Session 2 : 5G Application and Industry Digitalization  บรรยายพิเศษ เรื่อง “5G Ecosystem buildup and stakeholders collaborative promotion”  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.40-16.00 น

จึงใคร่ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานและเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ สทค. พร้อมเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนา และเข้าร่วมงานได้ที่ https://thailand5gsummit.com/