20180221123440 1

สัมภาษณ์พิเศษ

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformation จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบโทรคมนาคม

2018-01-10 05:46:25

 
 
cover1
 
นวัตกรรมด้านดิจิทัลได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักในทุกอุตสาหกรรม ทำให้บริษัท ยักษ์ใหญ่ต่างเริ่มแข่งขันกันเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในรูปแบบ startup เช่น Amazon และ Uber ที่เข้ามาพลิกผัน (Disruption) ธุรกิจแบบดั้งเดิม โดยอาศัย ความรวดเร็ว และนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจที่เหนือชั้นกว่า ซึ่งขณะนี้ในบริษัท ส่วนใหญ่ได้สนับสนุนให้พนักงานและพันธมิตรธุรกิจมุ่งไปที่ความคิดสร้างสรรค์ และต้อง disrupt กระบวนการภายในของตัวเองเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป

java101 cover

 

Description:
Computer programming skills are currently must-have skills for every university graduate in any fields of Science and Engineering. This book is aimed to be a textbook suitable to be used in a first programming course for university-level students. The primary goals of this book are to introduce students to creating computer programs to