สืบเนื่องจาก สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง   การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ต้องขัง ไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   ณ ห้องประชุม บมจ. ทีโอที โดยมีระยะเวลาของโครงการ 1 ปี

และส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ให้แก่เรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง นั้น     และได้ดำเนินการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่เรือนจำ และทัณฑ์สถานตามโครงการแล้ว  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 เครื่อง       2. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จำนวน 21 เครื่อง

            ในวันที่ 28 มกราคม   เป็นการส่งมอบครั้งที่ 3 โดย คุณสืบศักดิ์    สืบภักดี กรรมการและรองเลขาธิการสมาคมฯ     คุณพัชรี พงศ์นิรชร    และคุณศิระพัชร เหลืองลออ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ    ได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดังกล่าว ให้แก่ นายณัฏฐ์พัฒน์   สิเนหสาร     ผู้บัญชาการเรือนจำ จังหวัดลพบุรี จำนวน 21 เครื่อง


 20190128180448

 

20190128175552 1