สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) โดยมี ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และนายไกรสร พรสุธี นายกกิตติมศักดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหาร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก