เมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณโชคดี ธรรมสโรช กรรมการบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทาง ไปส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยมี คุณกิตติพัฒน์ เตชะพหุล รองอธิบดีฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบให้แก่ เรือนจำกลางสุราษฏร์ธานี เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำจังหวัดตรัง และคุณนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ประธานเขต 9 เป็นผู้รับมอบให้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา     

    ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง สทค. และกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ผู่ต้องขัง พร้อมเยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ และปลูกป่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ ณ เรือนจำชั่วคราวทุ่งเขน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ การบริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 5 รวมทั้งสิ้น สทค. ได้บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไปแล้ว 8 จังหวัด

cover

20190610110923

20190610110908

20190610110936

20190610110956

20190610111009

 20190610160811 1