ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ด่วนที่สุด !!! รับจำนวนจำกัด

เรื่อง "สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) : โอกาสของไทยบนเส้นทางสายไหม”

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

โดยลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://regis.dtn.go.th เท่านั้น

!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

........รายละเอียดตามเอกสารแนบ...... 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 02-507-7209 - 11

 

              ปัจจุบันศูนย์ AEC Information Center (ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ได้มี application ชื่อ dtn drive ให้ทุกท่านได้ download ผ่านทางมือถือและเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่อง่ายต่อการรับทราบข่าวสารข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(AEC)ทั้งปัจจุบัน-อนาคต/บทความ/บทวิเคราะห์/การลงทุน/การลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรม-สัมมนา/และภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับAEC 

 

   จึงเรียนมาเพื่อให้รับทราบ

        ขอบคุณครับ

 

    กำหนดการ 26 กุมภาพันธ์