ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอนำส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล  (TCCIC)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Tel 02-018-6888 ต่อ 4020

E-mail: tccic@thaichamber.org

 

cover

 

 

    สรุปข่าวมติครม วันที่ 6 มีนาคม