ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Beyond Mobile Webinar#4 – “5G and Future Mobility”  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 16.00-17.00 น.  โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาที่จะจัดในเดือนมิถุนายน 2565  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code จัดโดย VNU Exhibitions Asia Pacific Co.,ltd.