ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 cov protect

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562