กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่า  มีการเปิดรับสมัครเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize)ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กันยายน 2562 เพื่อเชิดชูบุคคลหรือองค์กรในอาเซียนที่มีศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน นั้น