กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแจ้งว่า  มีการเปิดรับสมัครเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize)ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 13 กันยายน 2562 เพื่อเชิดชูบุคคลหรือองค์กรในอาเซียนที่มีศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน นั้น

 ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถเข้าร่วมเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียน (ASEAN Prize) ประจำปี 2562                                                        ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562   และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.asean.org/asean-prize-1/documents-for-download/

ส่งใบสมัครได้ที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ E-mail:  aseanthailand_scdiv@mfa.go.th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 

โทรศัพท์ : 02-203-5000 ต่อ 14390, 14385

ASEAN Prize