งานนิทรรศการออกแบบสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณารางวล Demark Award 2019 วันที่ 7 มิถุนายน 2562  ณ Iconsiam   ชั้นM

 demark show7june

demark show