สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดกิจกรรม Voice of SMEs เวทีสะท้อนพลังคนตัวเล็ก   ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  เวลา  12.30-16.30 น  ณ ห้องหอประชุม  ศ.สังเวียน  อินทรวิชัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)  ถนนรัชดาภิเษก 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถที่จะส่งแบบตอบรับไปยัง thaismenetwork@gmail.com 
 
 
group pakee SMEs 1