ขอเชิญเข้าร่วมงาน    DIGITAL THAILAND DIGITAL ASIA (DTDA)
From: Preeyapat Boonyoo <preeyapat@adcamie.com>
Date: 2017-11-22 9:59 GMT+07:00
Subject: ขอเชิญเข้าร่วมงาน DIGITAL THAILAND DIGITAL ASIA (DTDA)
To: Chamras@tct.or.th

เรียนท่านนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

unnamed

 

 

    เชิญชมงาน DIGITAL THAILAND DIGITAL