วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมสแปลช  โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

 cover3 nov 2020

   มติ ครม วันที่ 3 พฤศจิกายน 63